Interview Frodo Grob

10 mei 2023

Hoe is het om EHBO-lessen te verzorgen op school? Het antwoord op die vraag kunnen we het beste stellen aan docenten die daadwerkelijk deze lessen verzorgen. Frodo Grob van het Drenthe College deelt zijn ervaringen over het aanbieden van EHBO op school.

Frodo is in 2006 afgestudeerd aan de ALO te Groningen (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en werkt sinds 2012 bij het Drenthe College waar hij nu werkzaam is als docent rekenen, gezondheidszorg en welzijn en lichamelijke opvoeding. De voorliefde van Frodo ligt bij EHBO en sport. “Ik zie EHBO als een belangrijk onderdeel binnen mijn lessen. Het is ook een hobby en ik verbaas me erover dat je bij bepaalde opleidingen geen EHBO-diploma hoeft te halen.” aldus Frodo. Echter zaten er bij de start van Frodo zijn werkzaamheden op het Drenthe College geen EHBO-lessen in het schoolprogramma. Om dit aan te pakken is Frodo, na een aantal overleggen in 2016, bij Deltion in Zwolle gaan kijken, waarna Het Oranje Kruis toestemming heeft gegeven om volgens het Oranje Kruis boekje les te gaan geven. 

Volgens Frodo zorgen verenigingen in de buurt ervoor dat het voor de studenten maar een kleine stap is om zich te hercertificeren. Vanuit deze ideeën is er op het Drenthe College een pilot gestart. En met succes: waar de EHBO-lessen eerst alleen plaats vonden bij de opleiding Welzijn, worden er inmiddels ook EHBO-lessen gegeven op de opleiding Zorg en wellicht wordt dit nog verder uitgebreid naar Business College. “Voor nu ligt deze uitbreiding nog even in de toekomst.” geeft Frodo aan. “We lopen simpelweg nog tegen de kosten aan. We kunnen studenten niet verplichten om kosten te maken om bepaalde lesstof te kunnen volgen.” gaat Frodo verder.  

De EHBO-examens organiseert Frodo zelf door examinatoren en een lotus te kiezen. Het inplannen van deze examens verloopt vlot: een mail naar Het Oranje Kruis dat Frodo examens heeft en welke examinatoren en lotussen daarvoor nodig zijn en het is geregeld.

Frodo probeert zijn studenten te motiveren voor de EHBO-lessen door hen het belang van een EHBO-diploma in te laten zien. “Ik geef heel duidelijk aan dat de studenten de kinderopvang in gaan en dat het daar wettelijk verplicht is om in zo’n organisatie één persoon op de werkvloer te hebben met een Certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Met deze opleiding zijn zij daar al in voorzien.” Inmiddels zijn er een aantal studenten van Frodo zo enthousiast geworden dat zij zich ook hebben aangemeld om te werken bij grote EHBO-organisaties die op evenementen staan. “Zo bieden we onze studenten niet alleen een goede basis voor hun werk later, maar geven we hen nu ook al de optie om als bijbaan te gaan werken in een evenementenhulpverlening. En daar is veel vraag naar”, sluit Frodo af.