Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Je moet het wel écht kunnen!

Het Oranje Kruis heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp.
Op deze website vindt u inhoudelijke informatie over de examinering en (her)certificering van eerstehulpverleners.

Via de Portal kunnen instructeurs, contactpersonen van opleidingsinstituten en (andere) houders van diploma’s en/of certificaten terecht bij hun persoonlijke informatie. Ook kunnen via de Portal examens worden aangevraagd.

Voor Eerste Hulp tips
, de Cursuskiezer, het magazine EHBO.NL kunt u terecht op www.ehbo.nl

Instructeurskiezer

Hier kunt u zoeken naar een Instructeur Eerste Hulp in uw omgeving. Wanneer u de woonplaats leeg laat, ziet u het landelijke aanbod.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Diplomachecker

Kijk hier tot wanneer uw diploma of certificaat geldig is.