Stop de bloeding in Eerste Hulp aan kinderen

geplaatst op 22 juli 2022

DISCLAIMER: In verband met het doorvoeren van differentiatie binnen de certificering van Het Oranje Kruis, zal Stop de Bloeding nog geen verplicht onderdeel worden binnen Eerste Hulp aan kinderen. Lees er meer over in dit artikel.

Vanaf 1 januari 2023 zal Stop de Bloeding een verplicht onderdeel worden binnen Eerste Hulp aan kinderen. Dit geldt zowel voor nieuwe certificeringen als voor hercertificering. Tot die tijd is een overgangsregeling van kracht.

In navolging op de nieuwe uitgave van Het Oranje Kruis boekje 28e druk, is nu ook het boekje Eerste Hulp aan kinderen aangepast aan de nieuwste richtlijnen. In deze zesde druk zijn tevens de handelingen Stop de Bloeding opgenomen, waarmee wordt geleerd een wond op te stoppen en een tourniquet te gebruiken.

Tot 1 januari 2023 kan een cursist ervoor kiezen zich te certificeren voor Eerste Hulp aan kinderen met of zonder Stop de Bloeding handelingen. Vanaf 1 januari 2023 zijn alle certificeringen en hercertificeringen gebaseerd op de zesde druk van het boekje, dus inclusief Stop de Bloeding. Vanaf dat moment dient Stop de bloeding ook onderdeel uit te maken van nascholing. 

Instructeurs die aftekenen voor een certificaat Eerste Hulp aan kinderen inclusief Stop de Bloeding dienen uiteraard zelf in het bezit te zijn van de aantekening Instructeur Stop de Bloeding. Dit geldt ook voor het aftekenen van de hercertificering. Zorg er dus voor dat je deze in ieder geval vóór 2023 hebt behaald.

Wil je de zesde druk van Eerste Hulp aan kinderen aanschaffen? Dat kan vanaf nu via de webshop op webshop.ehbo.nl