Nog geen Stop de bloeding in EHak

geplaatst op 09 december 2022

Naar aanleiding van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 is in de 6e druk van Eerste Hulp aan kinderen Stop de bloeding opgenomen. In eerdere communicatie hebben we gemeld dat dit per 1 januari 2023 een verplicht onderdeel wordt voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen. In verband met het doorvoeren van differentiatie binnen de certificering van Het Oranje Kruis, is dit echter niet het geval. 

Het Oranje Kruis wil in 2023 opleiders de keuze geven een examen Eerste Hulp aan kinderen aan te vragen mét of zónder Stop de bloeding. Wordt een examen mét Stop de bloeding aangevraagd, dan zal dit apart worden geregistreerd. Totdat dit goed verwerkt kan worden in het systeem, blijft het alleen mogelijk een examen zónder Stop de bloeding aan te vragen. Wordt er wel geëxamineerd mét Stop de bloeding, dan kan hier op een later moment alsnog een registratie voor worden aangevraagd. 

Zodra de keuzemogelijkheid aanwezig is, zullen we hierover informeren.