IKK handhaving coulance

25 maart 2020

Laatst geüpdatet: 15 december 2020

Momenteel is het niet mogelijk voor opleidingsinstituten en Het Oranje Kruis om EHBO-praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst.

Door de lockdown zijn alle examens tot nader order opgeschort. Uiteraard passen wij de coulanceregeling toe op het moment dat daar behoefte aan is. De coulanceregeling is geldig op alle certificering van Het Oranje Kruis voor de duur van 6 maanden. Mocht het langer dan 6 maanden duren dan wordt de coulanceregeling intern beoordeeld.

Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis eerder al positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kon eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.