Diploma Levensreddend handelen

19 september 2019

In het kader van een doorlopende leerlijn heeft Het Oranje Kruis een nieuwe kwalificatie in het leven roepen: Levensreddend handelen. Het certificaat Levensreddend Handelen (CLH) en het diploma Levensreddend handelen (DLH) worden beschouwd als mogelijkheid om in fases tot het diploma Eerste Hulp te komen. CLH en DLH kunnen daarnaast ook als zelfstandig certificaat of diploma worden beschouwd.

Met het diploma Levensreddend handelen van Het Oranje Kruis ben je in staat op een juiste wijze eerstehulphandelingen uit te voeren, die onmiddellijk levensreddend zijn.

Diploma
Het Diploma geeft aan dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van levensreddende handelingen voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te hercertificeren.

In die periode houd je jouw kennis op peil door nascholing bij een Eerste Hulp opleider te volgen.

Na het behalen van het Diploma Levensreddend handelen (DLH) moet men om het Diploma Eerste Hulp (DEH) te behalen het examen DEH doen, en krijgt men (bij het in het bezit zijn van een geldig DLH) vrijstelling voor de onderdelen die al geëxamineerd bij zijn het examen voor DLH, m.u.v. reanimatie volwassene.

Certificaat
Het Certificaat geeft aan dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Levensreddende handelingen voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te hercertificeren. In die periode houd je jouw kennis op peil door nascholing bij een Eerste Hulp opleider te volgen.

Cursus
Het Diploma Levensreddend Handelen behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar men wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht op onze Cursuskiezer.

Examen
Het examen Levensreddend handelen staat open voor aankomende eerstehulpverleners vanaf 16 jaar. Voor 12 - 16 jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen en na schriftelijke instemming van de bestuurder van Het Oranje Kruis. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar examens@ehbo.nl.

Examen voor Diploma:
Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examinator van Het Oranje Kruis. Over het examen kun je meer lezen in het Algemeen Examenreglement en het Examenreglement Diploma Levensreddend handelen.

Examen voor Certificaat:
Het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp met de aantekening Instructeur BLS/AED erkend door de NRR.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig Diploma Levensreddend Handelen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Cursuskiezer
Benieuwd waar jij de opleiding tot dit Diploma kunt volgen? Bezoek dan onze Cursuskiezer. Daar hebben we alle opleiders op een rijtje gezet.

Wil je een examen aanvragen? Meld je dan aan in de portal.


Eindtermen Diploma Levensreddend Handelen

Examenreglementen Diploma Levensreddend Handelen

Inlegvel Levensreddend Handelen 2023

Inlay Lifesaving Measures 2023