Noodtelefoon

Gebruik noodtelefoon

Hoewel iedereen altijd zijn best doet om een examen goed te laten verlopen, gaan er helaas soms toch zaken mis. Bijvoorbeeld: een examinator komt niet opdagen, de locatie waar je als examinator moet zijn blijkt niet de juiste te zijn of iemand wordt onwel tijdens het examen. In dergelijke gevallen kun je contact opnemen met Het Oranje Kruis en wordt er samen met jou naar een oplossing gezocht. 

Vindt het examen plaats buiten kantoortijden en is het kantoor van Het Oranje Kruis niet te bereiken, dan kun je contact opnemen via het noodnummer…. . De noodtelefoon wordt bemand door een medewerker van Het Oranje Kruis die op dat moment ook niet officieel aan het werk is, maar je wel verder kan helpen. Een noodtelefoon is echt bedoeld voor noodsituaties. Wanneer kun je dit nummer bellen en wat voor hulp kan Het Oranje Kruis op zo’n moment bieden? 

Wanneer bellen?

 • De noodtelefoon is bedoeld voor examens die plaatsvinden op momenten dat het kantoor van Het Oranje Kruis onbereikbaar is. Meestal is dit in de avonduren of in het weekend. 
 • De noodtelefoon is bedoeld voor problemen bij een examen die op dat moment opgelost moeten worden, omdat het examen anders niet kan beginnen of verder gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • De examinatoren zijn er niet
  • De lotusslachtoffers zijn er niet
  • De locatie waar het examen plaatsvindt is veranderd
  • De materialen zijn dusdanig niet in orde dat verschillende onderdelen van het examen niet afgenomen kunnen worden
  • Er zijn calamiteiten tijdens het examen (bijvoorbeeld iemand is onwel geworden)

Welke hulp kan gegeven worden?
De medewerker van Het Oranje Kruis die de noodtelefoon beantwoordt, doet dit in privé-tijd. Dit betekent dat deze medewerker vaak niet op dat moment in het computersysteem kan om zaken uit te zoeken. De hulp die de medewerker kan geven is erop gericht het examen op enigerlei wijze toch door te kunnen laten gaan, of advies te geven het examen af te breken/niet door te laten gaan. Bij afwezigheid van een examinator wordt gekeken of er binnen afzienbare tijd een andere examinator gevonden kan worden. Als er een calamiteit is, kan de medewerker het besluit nemen het examen af te breken en instructies geven hoe verder te handelen. De medewerker die de noodtelefoon beantwoordt zal altijd vragen om het incident te melden bij de afdeling Examinering van Het Oranje Kruis en bij de medewerker die op dat moment de noodtelefoon beantwoord. De eerstvolgende werkdag wordt deze melding intern opgepakt, zodat er een juiste afhandeling plaats kan vinden.