Vragenlijst IGJ

geplaatst op 26 april 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op organisaties die tijdens een evenement zorg verlenen. Dit zijn zowel vrijwillige als betaalde zorgverleners die zorg verlenen op evenementen.

 

IGJ heeft vanaf begin april een vragenlijst uitgezet onder organisaties die evenementenzorg verlenen. Zij wil met deze vragenlijst meer inzicht krijgen in het veld. Organisaties wordt gevraagd een aantal vragen over de organisatie te beantwoorden. Er wordt vooraf een proefmail verzonden om contactgegevens te verifiëren.

Achtergrond van het toezicht op evenementenzorg
De inspectie ziet erop toe dat organisaties die tijdens een evenement zorg verlenen zich houden aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel dat bezoekers, deelnemers en medewerkers tijdens evenementen kunnen vertrouwen op goede zorg. Wat goede zorg is staat in normen en richtlijnen. In de evenementenzorg is de Veldnorm Evenementenzorg een belangrijke norm. In 2022 heeft de inspectie onderzocht hoe evenementenzorg aanbieders de zorg op een aantal evenementen had georganiseerd. De resultaten van dit toezicht vind je hier.

 

Wanneer je vragen hebt over deze vragenlijst of het invullen daarvan, dan kun je contact opnemen met de inspectie via telefoonnummer 088-120 50 00 of e-mail meldpunt@igj.nl