Update pilot Competentiegericht toetsen

geplaatst op 26 april 2024

Vanwege grote vraag vanuit opleiders en het feit dat we bij Eerste Hulp aan Kinderen en verlengingen al competentiegerichte toetsing hanteren, zijn we in januari gestart met een pilot Competentiegericht toetsen van het Diploma Eerste Hulp. Dit doen we met twee opleiders: CCB Groep en BHV.NL. Intussen heeft er al een aantal trainingsdagen plaatsgevonden, waarbij we beoordelen of de kwaliteit van deze vorm van toetsen gelijk staat aan de toetsing door middel van een examen. We hebben daartoe vooraf een aantal criteria vastgesteld waarmee we na afloopt van de pilot willen toetsen en beoordelen of en hoe we hiermee verdergaan.

De eerst bevindingen geven aan dat de manier van competentiegericht toetsen goed wordt ontvangen. Wel zien we dat het toch andere competenties vergt van instructeurs. De pilot loopt nog tot juli 2024, waarna evaluatie in de zomer volgt. Wanneer we vinden dat de pilot succesvol verlopen is, zal er een plan worden gemaakt hoe dit verder uit te rollen, zodat het voor iedereen beschikbaar kan komen. Deze manier van toetsen zal het huidige examen niet vervangen, maar als extra optie worden aangeboden.