Hercertificeringslijsten staan klaar

geplaatst op 26 april 2024

In onze Portal staan de hercertificeringslijsten van oktober weer klaar. Hierop staat iedereen vermeld die volgens de administratie van Het Oranje Kruis een Diploma Eerste Hulp, eventueel met Lotus, heeft dat op 1 oktober 2024 verloopt. Instructeurs en opleiders dienen deze lijsten te bekijken en aan te geven wie in aanmerking komt voor hercertificering.

Let op: Vul deze lijsten goed in! Bij foutieve verwerking kan het gebeuren dat cursisten onterecht hun certificering verlengd krijgen. Hiermee loopt Het Oranje Kruis imagoschade op en dient achteraf de administratie weer op orde gebracht te worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.