Pilot competentiegericht toetsen

geplaatst op 12 oktober 2023

Binnen Het Oranje Kruis kijken we continu hoe we onze dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen krijgen en behouden. Want ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen EHBO kunnen verlenen, bereiken we niet in ons eentje.

Zo is er vanuit opleiders en hun klanten steeds vaker vraag naar competentiegerichte toetsing in plaats van een examen aan het einde van de opleiding. Wij zijn benieuwd of deze andere vorm van toetsing een evenwaardig alternatief is voor het examen. Het huidige examen blijft hierbij uiteraard gewoon bestaan.

 

Om dit te toetsen, starten we in januari 2024 een pilot met de CCB Groep en BHV.NL, twee aanvragers van competentiegerichte toetsing. Hierin gaan we onderzoeken of er een vorm is waarin we competentiegerichte toetsing kunnen aanbieden, en welke afspraken daarbij horen om onder andere de kwaliteit te waarborgen.

De pilot zal in eerste instantie worden gehouden voor certificering naar het Diploma Eerste Hulp. Ter voorbereiding hebben we reeds gesprekken gevoerd met een aantal opleiders, waarin wensen en ideeën zijn geïnventariseerd. Blijkt deze pilot uiteindelijk een succes, dan wordt het voor alle opleiders mogelijk om te kiezen tussen het bestaande examen of competentiegerichte toetsing.

Heb je zelf ideeën over dit onderwerp of wil je hierover met ons sparren? Mail je vraag/idee naar communicatie@ehbo.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.