In memoriam

geplaatst op 18 juli 2023
Ons bereikte het trieste nieuws dat de heer Walter Henny is plots is overleden.
De heer Henny zat tot 2005 in het College van Deskundigen namens de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie. Vervolgens heeft hij namens Het Oranje Kruis zitting gehad in de medische raad van de NRR.
 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit enorme verlies
 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 22 juli om 14.30 uur. Deze is online bij te wonen via de volgende site:
www.liveuitvaart.nl
Inlogcode: E8ACB8