Ademhalingscheck bij bewusteloosheid

geplaatst op 06 maart 2023

Vanuit het land is Hilda Reinders zo opmerkzaam geweest ons te wijzen op een verschil tussen het boekje en het werkboek: het beoordelen van de ademhaling bij bewusteloosheid. Reden om dit in het werkboekje aan te passen. 

Bij een bewusteloos persoon in de stabiele zijligging dient continu op de ademhaling te worden gelet. Bij twijfel of ademhaling normaal is, wordt deze gecontroleerd met een hand op de borst en rug. Deze controle hoeft dus niet continu te gebeuren. Als er vervolgens nog steeds twijfel is over de ademhaling, dan dient het slachtoffer op de rug te worden gedraaid en de kinlift worden toegepast voor controle. Is er geen (normale) ademhaling, dan kan gestart worden met reanimatie.

In het werkboekje staat nog dat je met je handen elke minuut de ademhaling moet beoordelen zoals in de 27e druk. Dat is dus niet meer het geval. Deze wijziging is gekomen omdat je letterlijk genomen tussen die checkmomenten in niet op het slachtoffer zou hoeven te letten. Daarnaast is het uiteraard niet nodig de ademhaling met je handen te controleren als je iemand al ziet of hoort ademen.