Geen tariefswijzigingen in 2023

geplaatst op 02 februari 2023

Het Oranje Kruis heeft besloten in 2023 haar standaardtarieven niet te wijzigen. Ondanks het feit dat de inflatie hoog is en alles duurder wordt, geldt dat vooralsnog niet voor onze producten en diensten. Hopelijk geeft dit al onze afnemers enige ruimte in deze toch al dure tijden. 

In de coronatijd had ook Het Oranje Kruis het zwaar. Desondanks wilden we in deze periode de EHBO’ers niet met extra lasten opzadelen. Gelukkig is corona steeds meer achter ons en draaien de opleidingen inmiddels weer als normaal. Tijd om de financiële balans op te maken.

Hoewel momenteel de tarieven niet worden gewijzigd, wordt 2023 wel gebruikt om alle kosten en baten tegen het licht te houden. Omdat we een stichting zijn zonder winstoogmerk streven we ernaar een onderbouwde en transparant prijsstelling vast te stellen. Over eventuele latere prijswijzigingen berichten we een half jaar van tevoren.