Gezocht: Nieuwe leden Accreditatiecommissie en Visitatiecommissie

geplaatst op 18 januari 2023

Diplomahouders van het diploma Instructeur Eerste Hulp dienen door nascholing aan te tonen dat zij nog voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan dit diploma. Hiervoor is een accreditatiesysteem ontwikkeld. Voor gevolgde nascholing krijgt de instructeur een x-aantal punten. Na 2 jaar dient de instructeur voldoende punten te hebben, zodat het diploma Instructeur Eerste Hulp gehercertificeerd kan worden. Bij onvoldoende punten vervalt het diploma.

Aanbieders van scholing dienen hun scholing in bij Het Oranje Kruis. Hier wordt het door een onafhankelijke commissie beoordeeld op relevantie en worden (voor onderdelen) punten toegekend. De instructeur die deze nascholing volgt krijgt het toegekende aantal punten. Om te waarborgen dat de programma’s die aangeboden worden ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden er (soms onaangekondigd) bezoeken afgelegd. 

Voor bovengenoemde werkzaamheden zijn twee commissies in het leven geroepen: de Accreditatiecommissie en de Visitatiecommissie. Voor beide commissies zijn we op zoek naar nieuwe leden. 

Accreditatiecommissie
De Accreditatiecommissie beoordeelt alle accreditatieaanvragen die bij Het Oranje Kruis binnenkomen en kent er punten aan toe. Het gaat om het beoordelen van (de onderdelen van de) rayonprogramma’s, congresprogramma’s, studiedagen en seminars etc., maar ook om individuele aanvragen van instructeurs die een congres of studiedag of iets dergelijks bezoekt die niet door een organisator aangeboden is ter beoordeling van Het Oranje Kruis.
Elke aanvraag wordt door 2 commissieleden beoordeeld. Indien men niet tot een eenduidige conclusie komt, wordt een 3e lid geraadpleegd. Dit derde lid is niet op de hoogte van het oordeel van de andere twee leden. De Accreditatiecommissie heeft als doel het niveau van de nascholingen op gewenste hoogte te houden/te brengen.

Samenstelling Accreditatiecommissie
De Accreditatiecommissie bestaat uit zes leden. Vijf hiervan voldoen aan het volgende profiel:

 • Instructeur Eerste Hulp met een medisch/verpleegkundige achtergrond en/of
 • Instructeur Eerste Hulp met een didactische achtergrond
 • Is niet verbonden aan een instituut of vereniging die betreffende (na)scholing aanbiedt
 • Bereidheid zich te verdiepen in het accreditatiesysteem
 • Bereidheid tot deelname aan jaarlijks overleg

Het zesde lid is de coördinator Kwaliteit en Borging van Het Oranje Kruis.
De vijf externe leden van de Accreditatiecommissie worden voor een periode van 3 jaar aangesteld door de directeur van Het Oranje Kruis. Na het verstrijken van de termijn van drie jaar kan men eenmalig voor een tweede termijn van 3 jaar aangesteld worden.

Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie heeft de taak om te kijken of er volgens de ingediende en beoordeelde nascholing(en) wordt gewerkt en of de Accreditatiecommissie de nascholing(en) juist heeft beoordeeld. Tevens wordt bij competentiebeoordelingen gecontroleerd of minimaal 2 leden van de rayonleiding aanwezig zijn. De verslaglegging van het bezoek vindt plaats door middel van gestandaardiseerde formulieren.
Hiertoe worden geaccrediteerde nascholingen steekproefsgewijs (soms onaangekondigd) bezocht.

Samenstelling Visitatiecommissie
De Visitatiecommissie bestaat uit Instructeurs Eerste Hulp verspreid over het hele land. Leden van de Visitatiecommissie voldoen aan het volgende profiel:

 • Is minimaal twee jaar Instructeur Eerst Hulp
 • Is bekend met het accreditatiesysteem
 • Is niet verbonden aan een instituut of vereniging die betreffende (na)scholing aanbiedt
 • Beschikt over uitstekende contactuele en sociale vaardigheden
 • Is representatief in uiterlijk en gedrag
 • Is in staat om nauwkeurig en zelfstandig te werken
 • Kan onafhankelijk oordelen
 • Kan in correct Nederlands schriftelijk helder en representatief rapporteren
 • Is in staat en bereid om met moderne technologie te werken, beschikt over internet en maakt gebruik van een e-mailprogramma
 • Is bereid om deel te nemen aan het jaarlijks overleg
 • Is in staat en bereid om geregeld positief te reageren op een verzoek van Het Oranje Kruis om ergens in Nederland op te treden als lid van de visitatiecommissie
 • Treedt, ondanks de positie, niet dwingend of uit de hoogte op naar rayonleiding of degene die de bijeenkomst organiseert
 • Legitimeert zich bij aankomst
 • Beseft dat een lid van de Visitatiecommissie het visitekaartje van het Oranje Kruis is.

Leden van de Visitatiecommissie worden voor een periode van 3 jaar aangesteld door de directeur van Het Oranje Kruis. Na het verstrijken van de termijn van drie jaar kan men eenmalig voor een tweede termijn van 3 jaar aangesteld worden.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via accreditatie@ehbo.nl