Verwarring evenementenzorg niet nodig

geplaatst op 08 juni 2022

Op 1 maart 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd. Hierin wordt een door de gezamenlijke evenementenzorgorganisaties (EZO’s) vastgestelde standaard beschreven voor de zorgverlening op evenementen. In dit proces is verwarring ontstaan over de diploma's of certificaten die nodig zijn om als eerste hulpverlener actief te mogen zijn op evenementen. Om hier helderheid in te verschaffen hebben we Hans van der Pols geïnterviewd. Schrijver van Het Oranje Kruis boekje en lid van de Veldnorm projectgroep. 

Goedendag Hans, wat fijn dat we je hierover kunnen spreken. We zullen zo dieper ingaan op de Veldnorm en de verwarring. Kun je eerst vertellen uit welke behoefte de Veldnorm Evenementenzorg is ontstaan?  

Hans: "Natuurlijk! Voor de Veldnorm waren er geen duidelijke kaders en richtlijnen over de zorgverlening op evenementen. Dat betekent dat het lastig was om vast te stellen of er veilige zorg werd verleend. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk welke zorg eerstehulpverleners wel of niet mochten verlenen. Logisch ook, want er was nog geen norm vastgesteld."

Fijn dat er nu een duidelijke standaard is. Dat schept helderheid voor iedereen. Maar welke diploma’s heb je nu nodig om eerste hulp te mogen verlenen op evenementen?  

Hans: "In de Veldnorm staan in bijlage 8.1 de competenties beschreven die een eerstehulpverlener moet bezitten om zorg te kunnen verlenen op evenementen. Wanneer je Het Oranje Kruis diploma Eerste Hulp hebt, bezit je deze competenties. Kort gezegd heb je voor de meeste evenementen alleen ons diploma Eerste Hulp nodig of een certificaat die voldoet aan bijlage 8.1. Wel kan het zijn dat voor sommige evenementen een aantal eerstehulpverleners aanwezig moeten zijn die een cursus alcohol & drugs hebben gevolgd."

Hoe komt het dat hier dan toch verwarring over is ontstaan? 

Hans: "Waar de verwarring precies is ontstaan, is lastig vast te stellen. Er gaan verschillende verhalen de ronde met verkeerde informatie. Ook in de landelijke kranten en op het nieuws. Hierin wordt gesteld dat er vanwege de Veldnorm de Zorgverleners Eerste Hulp (ZVEH: eerstehulpverleners op evenementen) moeten worden bijgeschoold. Dit is dus niet het geval. Daarnaast worden er opleidingen aangeboden in de veronderstelling dat deze nodig zijn op grond van de Veldnorm. Voor de meeste evenementen volstaat dus ons diploma, wel is het belangrijk dat de ZVEH regelmatig, misschien wel elke week, de reguliere handelingen trainen, zodat zonder twijfel eerste hulp verleend kan worden. Dat is niet alleen belangrijk voor het slachtoffer, maar ook voor het imago van de EZO. In de Veldnorm worden de zorgverleners gecategoriseerd in zorgniveaus. Daarnaast worden de handelingen in categorieën onderverdeeld. Categorie 2 en 3 handelingen kunnen geleerd worden door ZVEH die binnen een EZO samenwerken met zorgprofessionals. Dus alleen van deze eerstehulpverleners mogen extra competenties worden verwacht."

Kun je ook met andere certificaten/diploma’s tijdens evenementen zorg/ eerste hulp verlenen? 

Hans: "Zeker. Je mag eerste hulp verlenen op evenementen met een diploma of certificaat wat voldoet aan bijlage 8.1 van de Veldnorm. Deze bijlage is gesynchroniseerd met de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp. Met het ingaan van de Veldnorm is er niks veranderd in de zorg die door de ZVEH verleend werd tenzij de eerstehulpverlener daarvoor onveilig heeft gehandeld. De norm zorgt voor heldere kaders en richtlijnen, waardoor de zorg op evenementen veiliger wordt. Wel worden er sommige organisatorisch zaken verlangd, zoals verslaglegging van de zorg. Dit is ook in het belang van de zorgverlener zelf, bijvoorbeeld als er klachten of calamiteiten zijn."

Duidelijk! Hartstikke bedankt voor je tijd Hans. Zo weten we waar we aan toe zijn.  

Hans: "Graag gedaan. En mocht je nog meer informatie willen over de Veldnorm, ga dan naar de website van de Veldnorm en deze nieuwsbrief. De volledige Veldnorm kun je hier vinden."