Aantekening Wandelletsel Het Oranje Kruis

geplaatst op 17 februari 2022

Bij Het Oranje Kruis is er sprake van geweest de aantekening Wandelletsel alleen nog op te nemen binnen de eindtermen Evenementenzorg. Dit omdat in de 28e druk van Het Oranje Kruis boekje het verzorgen van een blaar reeds wordt behandeld. Instructeurs Eerste Hulp die thuis zijn in deze 28e druk kunnen hierdoor al de beste eerste hulp geven bij wandelletsels. Het losse certificaat Wandelletsel zou hiermee komen te vervallen.

 

Op verzoek van verenigingen die actief zijn bij vierdaagsen heeft Het Oranje Kruis besloten het Certificaat Wandelletsel toch als losse aantekening te behouden. Dit houdt in dat Instructeurs Eerste Hulp die in het verleden de scholing Wandelletsel hebben gevolgd, gewoon Instructeur Wandelletsel kunnen blijven. Hiervoor dienen zij eenmaal per 4 jaar de competenties die hierbij horen te laten beoordelen door een Instructeur Wandelletsel binnen het rayon of door de rayonleiding, en het geheel te laten aftekenen door de rayonleider.

Binnen de rayons kan er ook voor worden gekozen een scholing hulpverlener Wandelletsel te verzorgen voor de leden. Wanneer men in het bezit is van het diploma instructeur Eerste Hulp én men beschikt over een geldige aantekening Wandelletsel dan bent u voor Het Oranje Kruis ook Instructeur Wandelletsel.

In de eindtermen Evenementenzorg is de uitgebreide blaarbehandeling opgenomen. Deze behandeling maakt het mogelijk dat de vierdaagse uitgelopen kan worden, maar is niet het beste wat je kunt doen bij blaren.

Eerstehulpverleners die niet een opleiding evenementenzorg willen volgen maar wel de uitgebreide blaarhandeling willen leren, kunnen dus ook kiezen voor de scholing Wandelletsel.

Voor het volgen van scholing voor de aantekening Wandelletsel kunnen accreditatiepunten worden toegekend.