Wandelletsel Instructeur Eerste Hulp

geplaatst op 24 augustus 2021

In de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 is voor het behandelen van blaren een tweedeling gemaakt: basisbehandeling en uitgebreide behandeling. De basisbehandeling inclusief het doorprikken van een blaar is opgenomen in de 28e druk van Het Oranje Kruis boekje. Hoogstwaarschijnlijk zal de uitgebreide behandeling in onze eindtermen Evenementenzorg komen.

Een aparte aantekening Wandelletsel is door opname van de basishandeling in de 28e druk niet meer nodig. Deze handeling is voortaan onderdeel van het Diploma Eerste Hulp. De aantekening (Instructeur) Wandelletsel zal daarom niet meer op de kwalificatiekaart te vinden zijn.