Invullen gegevens DIEH vóór 1 september

geplaatst op 24 augustus 2021

Vanaf de eerste week september worden de hercertificeringsdossiers van alle Diploma’s Instructeur Eerste Hulp met een geldigheidsduur tot 1 oktober 2021 verwerkt. Aan de rayonleiding verzoeken wij dan ook zorg te dragen dat vóór 1 september alle presenties en beoordeelde competenties van deze instructeurs zijn ingevoerd in PE-online.