Coulanceregeling hercertificering Instructeur Eerste Hulp

geplaatst op 24 augustus 2021

Omdat er door de maatregelen rondom corona niet altijd gelegenheid is geweest rayonbijeenkomsten te volgen, hebben sommige Instructeurs Eerste Hulp niet op tijd kunnen voldoen aan de eisen voor hercertificering.

Net als vorig jaar zal Het Oranje Kruis hier coulant mee omgaan. Begin september is duidelijk om hoeveel instructeurs met hercertificeringdatum 1 oktober 2021het gaat en wordt bepaald of en hoe lang er uitstel verleend zal worden. Hierover wordt met de betrokken instructeurs gecommuniceerd.

Belangrijk! Voor instructeurs die in aanmerking komen voor de coulanceregeling en na 1 september 2021 nascholing volgen, is het volgende van belang: de rayonleider bij wie de nascholing is gevolgd dient dit door te geven via accreditatie@ehbo.nl en niet de accreditatiepunten bij te schrijven in PE-Online. Dit zou anders tussen wal en schip geraken. Ditzelfde geldt voor de beoordeelde competenties.