Accreditatie instructeurs Stop de bloeding, Red een leven

geplaatst op 24 augustus 2021

Tot voor kort kreeg een Instructeur Eerste Hulp na het volgen van de scholing Instructeur Stop de Bloeding 3 accreditatiepunten voor onderdeel 2. Omdat tijdens deze cursus ook didactiek aan de orde komt, is de Accreditatiecommissie van mening dat dit verhoogd kan worden naar 2 punten voor onderdeel 2 plus 1 voor onderdeel 4. Dit kan van belang zijn voor uw dossier in PE-Online.

Voor de instructeurs die na 1 september 2019 hiervoor accreditatiepunten hebben ontvangen, geldt het volgende:

  • Wanneer uw dossier op voldoende staat, zullen wij geen wijziging meer aanbrengen en hoeft u hierover geen contact met ons op te nemen.
  • Wanneer u nog punten voor onderdeel 4 nodig heeft, verzoeken wij u ons dit te melden via accreditatie@ehbo.nl. Wij zullen waar van toepassing de puntentoekenning vervolgens wijzigen.