Stop de bloeding

geplaatst op 07 juni 2021

Met ingang van 1 januari 2021 maakt het onderdeel Stop de Bloeding (aanleggen tourniquet en opstoppen van een wond) deel uit van het Diploma Eerste Hulp. Daarom zal vanaf heden dit onderdeel niet meer apart geregistreerd worden. Praktisch betekent dit dat cursisten die na 1 januari 2021 examen hebben gedaan, automatisch dit onderdeel in hun diploma hebben.

Voor diegenen die gehercertificeerd dienen te worden, maakt Stop de bloeding vanaf heden onderdeel uit van de nascholing. Zij zullen hierin de komende twee jaar geschoold worden. Het aparte registratieformulier voor Stop de Bloeding is om deze reden uit de portal verwijderd.