Help mee met het beoordelen van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021

geplaatst op 26 maart 2021

Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad hebben het initiatief genomen voor het opstellen van de nieuwe richtlijnen. Hiervoor is een projectgroep opgericht, die wordt aangestuurd door een onafhankelijke projectleider. 

In 2016 zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp voor het eerst gepubliceerd. 

Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, richtlijnen 2021 van de European Resuscitation Council en richtlijnen 2021 van de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, worden de Nederlandse Richtlijnen dit jaar geactualiseerd.

Op dit moment ligt er een conceptversie die is opgesteld door de projectgroep. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe richtlijnen aansluiten bij de praktijk en breed gedragen worden, roepen wij deskundigen op het gebied van eerste hulp en opleidingen in de eerste hulp op om inhoudelijk te reageren op deze conceptversie. 

Zo kunt u meehelpen aan de nieuwe richtlijnen
Bent u een deskundige op het gebied van eerste hulp en opleidingen in de eerste hulp en heeft u een aanvulling, aanpassing of verbetering voor de conceptrichtlijnen? Geef dan uw feedback door via www.richtlijneneerstehulp.nl.  

De website is van 26 maart 2021 tot 16 april 2021 geopend voor reacties. Ook vindt u hier meer informatie over de procedure voor het indienen van uw reactie. Geef bij uw reactie aan op welk onderzoek u uw wijzigingsvoorstel baseert. De projectgroep behandelt alleen reacties die worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek met een hoge bewijslast. 

De projectgroep neemt relevante wijzigingen op in de conceptrichtlijnen. De aangepaste versie wordt vervolgens voorgelegd aan de onafhankelijke Werkgroep Autorisatie. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de relevante beroepsorganisaties. Zij stellen uiteindelijk de richtlijnen vast, zodat afstemming met richtlijnen van professionele zorgprofessionals is gegarandeerd.

De definitieve Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 worden zo snel mogelijk na vaststelling gepubliceerd.