Wie wint de Inspiratieprijs 2020?

geplaatst op 21 oktober 2020

De afgelopen vier jaar reikte Het Oranje Kruis tijdens haar Studiedag in november de Inspiratieprijs uit. Deze prijs wordt gegeven aan een persoon of organisatie die dat jaar het meest inspirerend is geweest op het gebied van EHBO. Het Deltion College, EHBO-vereniging Bergh Oss, OABHV en het Wartburg College mochten de bokaal reeds in ontvangst nemen. De overeenkomst tussen deze winnaars is het innovatieve karakter waarmee ze de kennis en kunde van eerste hulp delen.

De Studiedag in 2020 kan door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Maar juist in deze tijd is het zo belangrijk vernieuwend bezig te zijn. Hoe zorg je er momenteel voor de juiste kennis te verspreiden? En wat doe je als de ‘normale’ werkwijze even niet mogelijk is? Daarvoor is creativiteit en omdenken vereist.

Daarom reikt Het Oranje Kruis ook dit jaar de Inspiratieprijs uit aan het meest innovatieve idee of werkwijze. Ken jij iemand of een organisatie met een dergelijke vernieuwende werkwijze of baanbrekend idee? Geef deze persoon of organisatie dan op als kandidaat voor de Inspiratieprijs 2020! Dat kan tot 29 november 2020 via het aanmeldformulier. De winnaar wordt uiterlijk maandag 14 december bekendgemaakt op de website Hetoranjekruis.nl.

Klik hier voor het aanmeldformulier