Protocol gereed voor het geven van EHBO- en BHV-cursussen

geplaatst op 20 mei 2020

Met trots kunnen we vertellen dat het protocol om EHBO- en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij gereed is. Het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld. 

In veel beroepsbranches is het verplicht een EHBO- of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten, paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld na een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV- en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. 

Dit protocol heeft als doelstelling veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO- en BHV-cursussen binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO- of BHV-cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes, etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. 

We adviseren om het protocol goed door te nemen voordat u cursussen gaat plannen of geven. U kunt het definitieve protocol hier downloaden.