PE-online meldingen

geplaatst op 25 februari 2020

Het Oranje Kruis informeert instructeurs Eerste Hulp en instructeurs LOTUS twee maal per jaar over de stand van zaken i.v.m. hercertificering van hun diploma per 1 oktober. Dit doen we in de maand februari/maart en rond de zomer.

Vanaf heden wordt dit automatisch verstuurd vanuit PE-online. Instructeurs krijgen per onderdeel dat nog op onvoldoende staat een e-mailbericht (mits het e-mailadres is ingevuld en de meldingen in PE-online niet uitstaan). Dit vindt plaats 6 maanden en 2 maanden voor de vervaldatum van de onderdelen (31 augustus), dus respectievelijke rond 1 maart en 1 juli.

Instructeurs kunnen zelf de stand van zaken en de norm bekijken / controleren in hun persoonlijk dossier in PE-Online.