Examinatoren training 2020

geplaatst op 14 februari 2020

Met ingang van 1 september 2021 kunnen instructeurs en examinatoren alleen nog maar examens afnemen als zij daarvoor de verplichte examinatoren training gevolgd hebben. Deze trainingen worden in 2020 ongeveer iedere 4 weken georganiseerd.

Tijdens deze trainingen zullen de volgende onderwerpen aan bod komen en voor een deel ook getoetst worden:

  • Bekendheid met documenten waarmee de examinator te maken krijgt
  • Opbouw van de examens
  • Examenseries
  • Beoordelen van kandidaten
  • Invullen en juiste verwerking beoordelingsformulieren
  • Feedback aan kandidaten geven.

De eisen om aan deze training deel te kunnen nemen zijn:

  • Het bezit van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van het Oranje Kruis
  • Het bezit van een geldige aantekening instructeur PBLS/BLS/AED van de NRR.

Praktische informatie
De trainingen worden gehouden bij het NBC te Nieuwegein. De training duurt 4 uur, van 9.00 uur- 13.00 uur. Voorafgaand aan de training ontvangt u een vragenlijst met vragen over documenten waarvan u op de hoogte dient te zijn. Deze vragenlijst moet ingevuld meegenomen worden naar de training. De gegeven antwoorden tellen mee met de beoordeling.

Voor deelname aan deze training wordt een kleine bijdrage van 29,50 gerekend.
U kunt zich hier inschrijven voor een van de trainingen.