Samenwerking Stop de bloeding-red een leven

geplaatst op 14 oktober 2019

Instructeurs Eerste Hulp van HOK die de instructeurscursus Stop de bloeding – red een leven met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen een aantekening op hun diploma Instructeur Eerste Hulp.

Hiervoor hebben Het Oranje Kruis en Amsterdam UMC, locatie VUmc een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze samenwerking wordt tegemoetgekomen aan de vraag van instructeurs Eerste Hulp met een diploma van Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis vindt het van groot belang dat aanvullende opleidingen van instructeurs aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De samenwerking met Stop de bloeding - red een leven (SDBREL) lijkt deze kwaliteitseis te borgen. Daarnaast zien Amsterdam UMC en Het Oranje Kruis het als opmaat naar het opnemen van de technieken uit de Stop de bloeding-cursus in de nieuwe richtlijnen EHBO van 2021.