Aantekening Evenementenzorg

23 mei 2024

Deze module is gebaseerd op het Zorgniveau Evenementen Eerste hulp zoals omschreven in de Veldnorm Evenementenzorg, en bedoeld voor eerstehulpverleners die willen assisteren tijdens evenementen.

Aantekening
Instructeurs Eerste Hulp kunnen aan Aantekening Evenementenzorg op hun diploma bijgeschreven krijgen nadat ze met goed gevolg een Train de Traner-cursus bij een van de EHBO-bonden hebben gevolgd. Vervolgens kunnen zij hulpverleners met een geldig Diploma Eerste Hulp opleiden tot deze aantekening. De aantekening wordt bijgeschreven op het Diploma Eerste Hulp.

Cursus
Deze cursus is samengesteld door de drie EHBO-bonden, en daarom ook alleen te volgen bij een EHBO-vereniging. Instructeurs Eerste Hulp van verenigingen die de Train de Trainer-cursus willen volgen, kunnen zich hiervoor opgeven via de datumprikker.

 


FAQ Aantekening Evenementenzorg