Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Eisen aan een rayon

Eisen aan een rayon

4 december 2014

Voor de hercertificering van de IEH (Instructeur Eerste Hulp) wordt sinds oktober 2011 het accreditatiesysteem in PE-online gebruikt. De rayons spelen een belangrijke rol, onder andere in de beoordeling van de competenties van die IEH.

Het Oranje Kruis heeft in september 2011 aangekondigd uit kwaliteitsoogpunt strikter te gaan toezien op de reeds bestaande eisen ten aanzien van de samenstelling van de rayonleiding. Een aantal eisen is op advies van de klankbordgroep versoepeld. De datum waarop aan de eisen moet worden voldaan is een aantal keer opgeschoven. In juni 2014 is deze datum definitief vastgesteld op 1-1-2015 en zijn de rayons hierover geïnformeerd.

Rayons die op 1 januari 2015 nog niet voldoen aan de eisen, kunnen vanaf dat moment nog wel aanbieder blijven van nascholingen voor IEH maar helaas niet meer optreden als bevoegd beoordelaar bij competentiebeoordelingen. Vorige week zijn alle rayons afzonderlijk geïnformeerd.

Wat betekent dit voor u als IEH als uw rayon niet voldoet aan de eisen?

  • Voor de beoordeling van uw instructie- en Eerste Hulp competenties moet u naar een ander rayon, dat wel voldoet aan de gestelde eisen.
  • Nascholingen kunt u blijven volgen in uw eigen rayon.

Half januari staat op hetoranjekruis.nl een overzicht van de rayons die voldoen aan de gestelde eisen.