Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Over ons

Maatschappelijke verantwoording

Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis is een stichting met het predicaat koninklijk en heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. 

Kvk-nummer: 40407909
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 002873394

Salaris directeur/bestuurder

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT 2) volledig op de zorg van toepassing. De WNT 2 regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector niet meer kunnen verdienen dan 100% van het salaris van een minister. Dit houdt in 2018 een bruto maximuminkomen van € 187.000,-. Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onkostenvergoedingen en de pensioenbijdrage van de werkgever. Dit zorgt ervoor dat de hoogte van het salaris van topfunctionarissen in de zorg in een groot aantal gevallen is gedaald. 

Hoewel Het Oranje Kruis niet valt onder de WNT is het voor Het Oranje Kruis van groot belang dat het salaris van de directeur voldoet aan alle vanuit de overheid, de branche en door de maatschappij gestelde normen. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Het Oranje Kruis ligt voor de directie van Het Oranje Kruis ruim onder deze WNT-2 norm. Het salaris komt overeen met wat in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gebruikelijk is.


Vergoedingen Raad van Toezicht en College van Deskundigen
De leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging. Onkosten worden volgens vaste richtlijnen vergoed. De onkostenvergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk en betreft geen marktconforme vergoeding. In 2018 zijn aan de leden van de Raad van Toezicht de volgende vergoedingen verstrekt:

Vergoedingen Raad van Toezicht
LidVergoeding
Dhr. J.P. Marchand€ 2.025,-
Dhr. M.P.A. Jans€ 1917,50
Mw. P. Wiegers€ 1.425,-
Dhr. J. den Tex€ 1.425,-
Mw. J.A. Wilton-Postma€ 1615,12

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-2 maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT2 dienen te worden vermeld.