Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Over ons

Maatschappelijke verantwoording

Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis is een stichting met het predicaat koninklijk en heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. 

Kvk-nummer: 40407909
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 002873394

Salaris directeur/bestuurder
Voor Het Oranje Kruis is het van groot belang dat het salaris van de directeur voldoet aan alle vanuit de overheid en de branche gestelde normen. Het Oranje Kruis hanteert hierbij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarbij behorende zogenaamde WNT 2-norm. Het salaris van de directeur/bestuurder van Het Oranje Kruis ligt onder deze WNT 2-norm. Het salaris komt overeen met wat in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gebruikelijk is.

Vergoedingen Raad van Toezicht en College van Deskundigen
De leden van de Raad van Toezicht en College van Deskundigen ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De belastingdienst heeft deze vergoeding vastgesteld op een maximum van €1.500 per jaar. Daarnaast ontvangen de leden van beide gremia een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten.