Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Uw dienst of product aanbieden tijdens de Studiedag?

Uw dienst of product aanbieden tijdens de Studiedag?

De studiedag is onder andere gericht op Instructeurs Eerste Hulp waarvan het merendeel beroepsmatig werkzaam is bij Eerste Hulp of BHV opleidingsinstituten. Gedurende deze dag worden workshops en lezingen verzorgd die betrekking hebben op Eerste Hulp. Het Oranje Kruis verwacht rond de 500 bezoekers.

Graag stellen wij u in de gelegenheid om uw dienst of product aan te bieden op deze dag.
Er bestaat de mogelijkheid om een stand te huren. De informatiemarkt krijgt een prominente plaats in de evenementenhal van het NBC. De studiedagdeelnemers beschikken over ruime tijd om de beursvloer te bezoeken: zowel vóór aanvang van het programma als tijdens de diverse pauzes gedurende de gehele dag.

Nieuw dit jaar is het open podium. Een podium om extra tijd te reserveren om en op deze manier in gesprek te komen met potentiële klanten. Het open podium tijd vindt plaats tijdens de koffie- en theepauze en tijdens de lunch. U reserveert 10 minuten om uw product en/of dienst aan te bieden.
De meerwaarde is dat u in korte tijd veel bezoekers tegelijk kunt bereiken dan 1 op 1 in uw stand.

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden en invullen van welke mogelijkheden u gebruik wilt maken ter promotie van uw organisatie of product(en).

Graag ontvangen wij uw formulier zo snel mogelijk retour. U kunt het formulier inscannen en per mail sturen naar vandersteen@remove-this.ehbo.nl   

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en hopen u op 5 november a.s. te mogen ontmoeten.