Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuwsarchief

Aansprakelijkheidsverzekering

7 februari 2018

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar diplomahouders Eerste Hulp, Jeugd Eerste Hulp, instructeurs Eerste Hulp en certificaathouders Eerste Hulp...

Tarieven opleidingsseizoen 2018-2019

7 februari 2018

Jaarlijks worden door Het Oranje Kruis de verschillende certificeringstarieven kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere gerechtvaardigde verwachtingen...

Afscheid voorzitter Raad van Toezicht

17 januari 2018

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en toezichthouders van Het Oranje Kruis is afscheid genomen van Evert van Ankum als voorzitter van de Raad van Toezicht.

In memoriam: Wilma J.P. Bergmans

11 januari 2018

Op 5 januari is na een kort ziekbed Wilma Bergmans op 59-jarige leeftijd plotseling overleden. Jarenlang maakte zij deel uit van het bestuur van organisatie LOTUS, waaronder als voorzitter.

Wet IKK van kracht: Het Oranje Kruis is trots op iedereen die tijdig hun EHBO diploma heeft behaald

3 januari 2018

Het einde van 2017 was voor veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen een hectische periode.

Ook Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet aan IKK-norm

30 oktober 2017

Houders van het Diploma Eerste Hulp voldoen aan de gestelde IKK eisen, zo bevestigt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.