Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Wijziging tijdstip uitslag examen LOTUS

Wijziging tijdstip uitslag examen LOTUS

30 augustus 2017

Per 1 september 2017 wordt de uitslag van het examen LOTUS niet meer direct bekend gemaakt aan het einde van het examen.

Reden hiervoor is dat in het recente verleden een aantal keer iets mis is gegaan met de bekendmaking van de uitslag van het examen LOTUSslachtoffer. Daarnaast geven kandidaten in evaluaties met enige regelmaat aan dat men na afloop van het laatste examenonderdeel lang moet wachten op de uitslag.

Het Oranje Kruis begrijpt dat het voor kandidaten fijn kan zijn om de uitslag direct en als groep te horen te krijgen. Echter omwille van zorgvuldigheid en kwaliteitsborging is gekozen voor een dubbelcheck.  Uiterlijk drie weken na de examinering wordt de uitslag schriftelijk bekend gemaakt aan zowel de kandidaten als aan hun onderwijsinstellingen. Indien de uitslag “niet-competent" is wordt een kopie van het beoordelingsformulier bijgevoegd.
Het examenreglement is hierop aangepast. 

Verduidelijking examenreglement LOTUS
Per 1 september is het examenreglement aangevuld met een verduidelijk met betrekking de materialen bij het examen.