Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Waarnemingen visitatiecommissie

Waarnemingen visitatiecommissie

23 maart 2017

In 2016 is een analyse gemaakt van de verslagen die de leden van de visitatiecommissie van hun bezoeken aan de (na)scholingsbijeenkomsten hebben gemaakt in de periode september 2010 tot en met februari 2016. Dit had onder andere tot doel om na vijf jaar een algemeen beeld van de nascholingen en het functioneren van de visitatiecommissie te krijgen.

Lees hier verder.