Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vragen over examinatorentraining

Vragen over examinatorentraining

29 september 2016

Het Oranje Kruis heeft de afgelopen periode enkele onduidelijkheden te horen gekregen over de examinatorentrainingen op de Studiedag.

De meeste gestelde vraag is, is de examinatorentraining verplicht? Het antwoord is hierop is nee, dat is niet verplicht! Het is ook niet verplicht om op ‘herhaling’ te gaan.

De training is sinds het uitkomen van de nieuwe eindtermen grotendeels gelijk aan de eerdere trainingen in 2014 en 2015. De nieuwe eindtermen worden daarom niet in detail besproken, maar alleen voor zover relevant voor de normering/cesuur. 

De eindtermen zijn voor iedereen na te lezen op de website hetoranjekruis.nl.

Dit jaar bestaat er dus voor u de mogelijkheid om ook andere workshops en lezingen te volgen. Bijvoorbeeld de workshop Klantgerichtheid. Een interactieve workshop waar gezamenlijk gekeken wordt naar het omgaan met klanten/cursisten. Hoe laat je de klant/cursist voelen dat hij belangrijk is?

Of neem deel aan het Debat: Eerstehulpverlening. In Lagerhuis stijl kunt u het debat aangaan. Wij dagen u uit om ook eens vanuit de andere kant te redeneren. Durft u het aan? 

Uiteraard zijn er nog een tal van andere workshops en lezingen. Klik hier voor het programma en het aanmeldingsformulier.

Op de website vindt u nog meer vraag en antwoorden over de examinatorentraining (FAQ).