Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vernieuwingen Lotus

Vernieuwingen Lotus

20 februari 2015

Voor de lotus zullen er diverse vernieuwingen gaan plaatsvinden vanaf september 2015, waaronder de uitbreiding van de rol bij het examen voor het Diploma Eerste Hulp.

Uitbreiding rol lotusslachtoffer bij examen diploma Eerste Hulp
Vanaf 1 september 2015 wordt een lotusslachtoffer tijdens het examen Diploma Eerste Hulp om advies gevraagd bij de beoordeling van kandidaten wat betreft diens geschiktheid om als eerstehulpverlener op te treden. Een lotusslachtoffer kan beoordelen hoe een kandidaat omgaat met een slachtoffer en inschatten of een bepaalde handeling door de kandidaat goed wordt uitgevoerd. Dit is een formalisering van de rol die lotusslachtoffers al van oudsher kunnen hebben.

Pilot examinator die tevens lotusslachtoffer is
Vanaf 1 september 2015 start een pilot om te onderzoeken of een examinator die behalve Instructeur Eerste Hulp ook Lotusslachtoffer is, deze rollen kan combineren op een examen. Deze pilot loopt tot mei 2016.

Hercertificering Diploma Lotus
In verband met een betere borging van de kwaliteit zal er vanaf 1 september 2015 meer controle zijn op de hercertificering van het Diploma Lotus en Instructeur Lotus.

Hoe?
Of het Diploma Eerste Hulp kan worden gehercertificeerd wordt beoordeeld door een Instructeur Eerste Hulp. Een instructeur Lotus bepaalt of het lotusslachtoffer over de lotuscompetenties beschikt. Zowel de lotuskring als het opleidingsinstituut Eerste Hulp zullen een hercertificeringslijst ontvangen van Het Oranje Kruis om aan te geven of iemand nog competent is. Wanneer het lotusslachtoffer over zowel de Eerste Hulp als Lotus competenties beschikt, wordt het diploma Lotus gehercertificeerd.

Voor de instructeur Lotus geldt dat de Lotuskoepels de hercertificeringslijst ontvangen in plaats van de lotuskring.

Meer informatie
Meer informatie over de uitwerking van deze vernieuwingen zal later in het jaar volgen.