Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vernieuwingen hercertificering

Vernieuwingen hercertificering

24 februari 2015

Vanaf 1 september 2015 zal de hercertificering (verlenging) van het Diploma Eerste Hulp en alle certificaten (Eerste Hulp bij Sportongevallen, Eerste Hulp bij Wandelletsel en Eerste Hulp aan kinderen) zodanig worden vernieuwd dat de kwaliteit nog beter geborgd blijft.

Wat gaat er veranderen?
- Hercertificering vindt plaats op basis van een beoordeling door de Instructeur Eerste Hulp. Hiervoor zullen beoordelingsformulieren en examenseries gebruikt gaan worden. Deze worden door de opleidingsinstituten minimaal twee jaar bewaard. De eerstehulpverlener wordt bij de hercertificering daardoor op alle eindtermen getoetst.

- Er worden twee data opgegeven die betrekking hebben op de mogelijkheid een consulent te sturen die het hercertificeringsproces en in het bijzonder de rol van de Instructeur Eerste Hulp hierin beoordeelt.

Instructeur blijft verantwoordelijk
Diploma’s en certificaten van Het Oranje Kruis zijn twee jaar geldig en kunnen iedere twee jaar worden verlengd wanneer iemand aantoont nog steeds te beschikken over de eerstehulpvaardigheden. De Instructeur Eerste Hulp blijft dus verantwoordelijk voor het beoordelen van de competenties van de diploma- en certificaathouders. Deze verandering ondersteunt de instructeurs en geeft duidelijkheid aan de cursisten wat betreft de eisen waar zij aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor hercertificering.

Eerste Hulp, je moet het wel écht kunnen!