Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vernieuwing vormgeving persoonlijke dossiers in PE-online Instructeurs Eerste Hulp (IEH)

Vernieuwing vormgeving persoonlijke dossiers in PE-online Instructeurs Eerste Hulp (IEH)

2 oktober 2015

De dossiers in PE–online zijn alweer 5 jaar in gebruik. Om het gebruiksgemak te vergroten is er per 1 oktober een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Het gehele dossier is daarmee overzichtelijker geworden.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:
• Het statusoverzicht geeft de status van alle onderdelen direct weer. Per onderdeel, dus ook de EH competentiebeoordelingen, ziet u direct of de status voldoende of onvoldoende is en binnen welke periode het onderdeel voldoende moet zijn.
• In de nieuwe dossiers staan alleen de aantekeningen die de IEH daadwerkelijk bezit. In de oude versie stonden bij iedere IEH alle mogelijke aantekeningen vermeld (“indien van toepassing”).
• In de nieuwe versie is apart vermeld of men in het bezit is van een Diploma Lotus of van het Diploma Instructeur Lotus.
• Lay-out is aangepast aan huisstijl van Het Oranje Kruis. Dit geldt ook voor het beheerdersdeel.

Voor 1 november worden, waar nodig, de documenten op de website op grond van deze wijzigingen aangepast.