Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Vernieuwde examenseries

Vernieuwde examenseries

4 september 2018

Sinds 2012 worden de examens Eerste Hulp afgenomen aan de hand van series. De series beogen een representatieve steekproef te zijn van de gehele stof die de kandidaten moeten beheersen om het diploma Eerste Hulp te kunnen krijgen. Het examen duurt 30 minuten. In deze tijd moeten de kandidaten de gevraagde handelingen kunnen laten zien. Het examen is een samenspel tussen examinator, LOTUSslachtoffer en kandidaat. Bij ieder van hen kan een vertraging ontstaan, waardoor het mogelijk kan zijn dat de tijd van 30 minuten niet gehaald wordt.

Na de uitkomst van de 27ste druk in 2016 zijn er als gevolg van het opnemen van Eerste Hulp aan kinderen in de eindtermen een aantal letsels en dus handelingen bij gekomen. Ondanks dat dit destijds uitgetest is, kreeg Het Oranje Kruis toch steeds vaker klachten dat de gestelde tijd voor het examen niet haalbaar was. Uiteraard heeft Het Oranje Kruis deze klachten serieus genomen en is er met behulp van een aantal LOTUSslachtoffers een aantal series met tijdsopname nagespeeld waarbij een stopwatch mee liep. De conclusie was dat alle gevraagde letsels binnen de gestelde tijd nagespeeld konden worden, maar dan kon er ook geen enkele vertraging optreden. Iets wat in de praktijk vaak niet mogelijk is. Denk maar aan bijvoorbeeld het geruststellen van een zenuwachtige kandidaat, wat ook tijd kost.

Een optie was om het examen te verlengen. Dit zou echter grote financiële gevolgen hebben. Zo zouden er minder kandidaten op één dagdeel getoetst kunnen worden, zouden er meer examenteams ingezet moeten worden en zou het examengeld omhoog hebben gemoeten.

Dus heeft Het Oranje Kruis gekozen voor een andere optie: het aanpassen van de examenseries, maar wel op zo’n manier dat het een representatieve steekproef van de lesstof blijft. Ook dit is in samenwerking met een aantal LOTUSslachtoffers gedaan. 

Wat is gewijzigd ten opzichte van oude series
De nieuwe series bestaan weer uit 3 delen:

Deel 1: De onderdelen ‘Let op gevaar’ en ‘Zorg voor professionele hulp’. Deze onderdelen worden gedurende het geheel examen door beide examinatoren getoetst. Beide onderdelen moeten competent zijn om voor het examen te kunnen slagen.

Deel 2: Levensbedreigende letsels en ziekten. Hier zijn een aantal onderdelen niet meer standaard per serie opgenomen, maar wisselen per serie. In het bovenste gedeelte hoeven dus niet alle gevuld te worden met een oordeel. Wat wel in ieder examen opgenomen is:

a. Stabiele zijligging
b. Reanimatie volwassene (gehele protocol)
c. Reanimatie baby (alleen reanimatie)
d. Druk op de won bij hevig bloedverlies

Alle onderdelen die in deel 2 getoetst worden, moeten competent beoordeeld worden om te kunnen slagen voor het examen.

Deel 3: Overige letsels. Hier zijn minder letsels opgenomen. Wat daarnaast veranderd is, is dat men maximaal 2 punten per onderdeel kan halen (dus 1 of 2 punten per onderdeel; als men het letsel niet goed behandeld krijgt men 0 punten). De kandidaat kan maximaal 7 punten halen en moet minimaal 5 punten behaald hebben om competent te zijn.

De nieuwe series staan inmiddels ook op de website.