Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Uitbreiding dienstverlening

Uitbreiding dienstverlening

23 maart 2017

In 2016 heeft Het Oranje Kruis de dienstverlening van een aantal services en diensten uitgebreid. Zo kunnen nu alle opleidingsinstituten gebruik maken van de Cursuskiezer. In 2017 wordt actief ingezet op het digitaliseren van het certificeringsproces. Met de gefaseerde digitalisering van het hercertificeringsproces zal fasegewijs afscheid worden genomen van de hercertificeringslijst op papier. We willen meer in nauw contact te blijven met opleidingsinstituten, hen waar mogelijk en gewenst te faciliteren in communicatieuitingen. Onze websites zijn inmiddels beveiligd op het hoogste niveau (validatie SSL certificering). Vernieuwing van de websites qua content en vormgeving is in voorbereiding.