Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Ten onrechte verzonden hercertificeringslijst

Ten onrechte verzonden hercertificeringslijst

15 april 2015

Tot onze grote schrik en spijt zijn vorige week ten onrechte hercertificeringslijsten voor Instructeurs Eerste Hulp verstuurd naar de rayons.

Hercertificering verloopt via het accreditatiesystemen PE-online en niet via deze hercertificeringslijsten. De ontvangen lijst(en) kunt u vernietigen.

Onze excuses voor deze fout en de mogelijke verwarring.