Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Tekstuele wijzigingen Algemeen Examenreglement en Reglement Eerste Hulp

Tekstuele wijzigingen Algemeen Examenreglement en Reglement Eerste Hulp

20 augustus 2015

Met betrekking tot de diverse examenreglementen zijn er in 2016 geen bijzondere wijzigingen. De wijzigingen beperken zich tot stroomlijnen van de regeling bij beperkingen.

In het Algemeen Examenreglement en het Reglement Eerste Hulp is de tekst betreffende aangepaste examencondities aangepast, zodat deze op elkaar aansluiten. Voor mensen met een fysieke of psychische beperking is het mogelijk tot maximaal 50 % extra examentijd te krijgen. Deze extra tijd is alleen te gebruiken tussen de eerste hulphandelingen. Om in het bezit van een diploma Eerste Hulp te komen is het immers nodig dat de handelingen zelf binnen adequate tijd worden gedaan. Wanneer dit niet mogelijk is voor een kandidaat, of wanneer hij/zij bepaalde onderdelen niet kan uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om een getuigschrift te ontvangen. Een aanvraag voor de extra examentijd en/of een getuigschrift moet tegelijk met de examenaanvraag worden ingediend