Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Tarieven

Tarieven

10 februari 2015

Jaarlijks worden de tarieven door het bestuur van Het Oranje Kruis tegen het licht gehouden.

Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft op 3 februari 2015 de tarieven betreffende de dienstverlening van Het Oranje Kruis per 1 september 2015 vastgesteld: www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering

Over de gehele linie stijgen de kosten. Het Oranje Kruis tracht dit te compenseren door interne bezuinigingen. Mede hierdoor kunnen het reguliere examentarief Diploma Eerste Hulp €49,50 en het hercertificeringstarief (verlenging) €12,95 ongewijzigd blijven. Voor enkele andere diensten en producten ontkomen wij niet aan een tariefsverhoging per 1 september a.s.