Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Tarieven opleidingsseizoen 2018-2019

Tarieven opleidingsseizoen 2018-2019

7 februari 2018

Jaarlijks worden door Het Oranje Kruis de verschillende certificeringstarieven kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere gerechtvaardigde verwachtingen en de beperking van de kosten in evenwicht met een gezonde exploitatie. Ruim voor de start van het nieuwe opleidingsseizoen informeren wij alle opleidingsinstituten.

Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft op 16 januari 2018 de tarieven rond geleverde diensten voor het opleidingsseizoen 2018/2019 (ingaande 1 september 2018) definitief vastgesteld. Het reguliere tarief voor examens Diploma Eerste Hulp is sinds 2008 ongewijzigd. Ook in het nieuwe opleidingsseizoen blijft dit op hetzelfde niveau namelijk: € 49,50. Het tarief voor hercertificering blijft eveneens ongewijzigd (€ 14,95). Dit is inclusief de aanvullingen op diploma en/of pasje, alsmede de aansprakelijkheidsverzekering.

In lijn met eerdere aankondigingen en afspraken met de betreffende opleidingsinstituten zijn er dit opleidingsseizoen geen prijsstijgingen betreffende Instructeurs Eerste Hulp en LOTUS examens. De belangrijkste wijziging betreft: Toename van tarief voor non-profit opleidingsinstituten.

Jaren geleden is afgesproken dat het verlaagde tarief voor non-profit opleidingsinstituten in stappen naar het reguliere examentarief (€ 49,50) toe zou groeien. Dat zal in september 2018 het geval zijn. Met de aantekening dat een examen aanvraag door een non-profit opleidingsinstituut via de portal voordeel oplevert: dan is het tarief € 45,00.

Voor een volledig en gedetailleerd overzicht van tarieven, klik hier.