Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Tarieven opleidingsseizoen 2017-2018

Tarieven opleidingsseizoen 2017-2018

23 maart 2017

Per 1 september 2017 wijzigt de Stichting Het Oranje Kruis een deel van de tarieven voor haar certificeringsdiensten. Het reguliere tarief voor examens Diploma Eerste Hulp, de hercertificering en het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft ongewijzigd.

Jaarlijks worden de verschillende tarieven kritisch tegen het licht gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met gerechtvaardigde verwachtingen en beperking van de kosten in evenwicht met een gezonde exploitatie.

Het Oranje Kruis investeert doorlopend in haar producten en dienstverlening, zodat opleiders en opleidingsinstituten op een moderne, veilige en makkelijke manier hun certificering kunnen regelen voor hun cursisten. Denk aan de digitale verwerking via de portal, de Cursuskiezer, e.d. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Tegelijkertijd vindt Het Oranje Kruis het belangrijk de kosten voor certificering zo laag mogelijk te houden.

Een volledig en gedetailleerd overzicht van tarieven vindt u hier.