Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Tarieven 2019/2020

Tarieven 2019/2020

11 februari 2019

Ieder jaar werpt Het Oranje Kruis een kritische blik op de verschillende certificeringstarieven. Ook voor het nieuwe seizoen (ingaande 1 september 2019) is hier weer naar gekeken.

Bij de vaststelling van deze tarieven voor het komende jaar wordt rekening gehouden met de balans tussen de beperking van de kosten en het voeren van een gezonde exploitatie. Ruim voor de start van het nieuwe opleidingsseizoen informeren wij alle opleidingsinstituten middels zowel dit schrijven als via onze nieuwsbrief en de website.

Ongewijzigde tarieven

Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft op 30 januari 2019 de tarieven rond geleverde diensten voor het opleidingsseizoen 2019/2020 (ingaande 1 september 2019) definitief vastgesteld. Het reguliere tarief voor examens Diploma Eerste Hulp is al sinds 2008 ongewijzigd. Ook in het nieuwe opleidingsseizoen blijft dit op hetzelfde niveau, namelijk € 49,50. Het tarief voor hercertificering blijft eveneens ongewijzigd (€ 14,95). Dit is inclusief de aanvullingen op diploma en/of pasje, alsmede de aansprakelijkheidsverzekering. In lijn met eerdere aankondigingen en afspraken met de betreffende opleidingsinstituten zijn er dit opleidingsseizoen wederom geen prijsstijgingen betreffende Instructeurs Eerste Hulp- en LOTUS-examens.

Gelijkstelling opleidingsinstituten

Jaren geleden is afgesproken dat het verlaagde tarief voor non-profit opleidingsinstituten in stappen toe zou groeien naar het reguliere examentarief (€ 49,50). De € 5,- korting ten behoeve van de non-profitorganisaties met betrekking tot gebruik van de portal komt daarom per 1 september 2019 te vervallen. Een volledig en gedetailleerd overzicht van alle tarieven is te vinden op Hetoranjekruis.nl/examinering-certificering

Overige wijziging

Per 1 september 2019 verlaagt Het Oranje Kruis de administratiekosten bij verlopen diploma’s en certificaten. Deze kosten bedroegen € 7,50 en worden nu € 5,- per certificering. Voorkom het verlopen van diploma’s en certificaten! Dit in verband met de aansprakelijkheidsverzekering. Een overzicht van alle diplomahouders binnen uw organisatie treft u aan in de portal.