Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Rol lotus bij examen

Rol lotus bij examen

23 april 2015

Vanaf 1 september 2015 wordt een lotusslachtoffer tijdens het examen voor het Diploma Eerste hulp om advies gevraagd bij de beoordeling van kandidaten.

Concreet betekent dit:

  • Het examenteam vraagt  het lotusslachtoffer om advies ten aanzien van de kandidaat op de punten zoals die staan beschreven in het lotusleerboek:

- de zorgzaamheid en betrokkenheid
- de verbale bejegening
- de omgang met het slachtoffer
- het contact met het slachtoffer
- het geruststellen
- het reageren op opmerkingen van het slachtoffer
- het bagatelliseren van een ernstig letsel

Tevens op de door het lotusslachtoffer ervaren totaliteit van de hulpverlening.

  • De beoordeling van het examenteam is doorslaggevend.
  • Op de beoordelingslijsten Diploma Eerste Hulp:

- als het advies van het slachtoffer afwijkt van het besluit van het examenteam wordt dit genoteerd met een vinkje per kandidaat.
- verklaart het lotusslachtoffer met zijn handtekening dat hij om advies is gevraagd door het examenteam.
Deze informatie wordt door Het Oranje Kruis geregistreerd en gemonitord.

  • Diverse documenten worden per 1-9-2015 op basis van bovenstaande punten aangepast.

Dit gaat per 01-09-2015 tevens gebeuren bij het examen Diploma Instructeur Eerste Hulp met als verschil dat bij een afwijkend advies dit op een los formulier wordt genoteerd.