Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Pilot examen Diploma Eerste Hulp met twee Instructeurs Eerste Hulp

Pilot examen Diploma Eerste Hulp met twee Instructeurs Eerste Hulp

10 februari 2015

Het Oranje Kruis hecht grote waarde aan de kwaliteit van de onafhankelijke examens. Dit betekent dat ook de examinatoren van uitmuntende kwaliteit behoren te zijn. Instructeurs Eerste Hulp met het diploma van Het Oranje Kruis worden daarvoor ingezet. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van BIG-geregistreerde “medisch” examinatoren. Zij kennen vanuit hun werkveld de belangrijke elementen die nodig zijn om goede Eerste Hulp te verlenen waarbij zij zich onder meer richten op de reanimatieonderdelen van het examen.

Sinds 2000 hebben de Instructeurs Eerste Hulp de mogelijkheid om zich via de Nederlandse Reanimatie Raad te laten kwalificeren voor de aantekening instructeur BLS/AED. Hiermee zijn zij volledig bevoegd om alle onderdelen van het Examen Diploma Eerste Hulp te beoordelen. Voorheen waren het enkel de BIG-geregistreerde examinatoren die deze onderdelen konden beoordelen. Nu Instructeurs Eerste Hulp alle onderdelen kunnen examineren en er een tekort is aan BIG-geregistreerde examinatoren is Het Oranje Kruis een pilot gestart waarbij gebruik wordt gemaakt van 2 Instructeurs Eerste Hulp die daarbij ook de aantekening BLS/ AED hebben. De pilot is gestart op 1 januari 2015 en zal lopen tot 1 september 2015. Over de uitkomsten hiervan zal Het Oranje Kruis te zijner tijd berichten.