Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Oproepnetwerken voor burgerhulp

Oproepnetwerken voor burgerhulp

1 juli 2014

Hulpverlening door omstanders en spontane vrijwilligers is een onstuitbare trend in Nederland. Maatschappelijk initiatief om bij ongelukken en rampen in actie te komen is van onschatbare waarde. En het werkt: de reanimatienetwerken – waardoor AED’s snel ter plaatse zijn – hebben bewezen levens te redden.

Wel lijkt er sprake van een wildgroei aan hulpapps, waardoor burger én professionele hulpdiensten straks door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Duidelijkheid hierin – wat werkt goed, wat werkt niet – is wenselijk. Het Oranje Kruis, de Hartstichting, HartslagNu, HartveiligWonen, het Nederlandse Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad pleiten daarom voor een oproepnetwerken voor burgerhulp die:

  • zijn gekoppeld aan de centrale 112-meldkamer
  • zijn ingebed en gerelateerd aan de professionele hulpverlening en eerstelijnszorg
  • operationeel zijn en duidelijkheid geven over de technische aspecten
  • betrouwbaar zijn, inclusief transparantie over ideële en commerciële motieven
  • van toegevoegde waarde zijn voor de hulpbereidheid en hulpverlening in Nederland

Genoemde partijen juichen initiatieven die burgerhulp op een verantwoordelijke wijze mogelijk maken toe. De AED-reanimatienetwerken zijn hier wat ons betreft goede voorbeelden van.

Burgerhulp en professionele hulpverlening: géén gescheiden werelden
Professionele hulpverlening en burgerhulpverlening bij calamiteiten zijn geen gescheiden werelden. De eerste en belangrijkste vorm van burgerhulp is altijd het bellen van het alarmnummer 112. Daarna kan burgerhulp een belangrijke bijdrage leveren door het geven van Eerste Hulp of te reanimeren – totdat de officiële hulpdiensten ter plaatste zijn. Een veilig burgerhulp oproepnetwerk bestaat niet zonder gedegen inbedding in de professionele eerstelijnszorg, koppeling met de centrale 112-meldkamer, en duidelijkheid over kwaliteit. Bij de bestaande reanimatienetwerken is dit het geval.

Alarmering van een eigen alarmcentrale kost tijd, leidt tot onduidelijkheid, en brengt risico’s mee. Het kost tijd, want iedere seconde dat een ambulance later bij een ongeval is kan levens kosten. Het leidt tot onduidelijkheid, omdat er niet langer sprake is van één centraal meldpunt. En het brengt risico’s mee: in tegenstelling tot de 112-centrale is de kwaliteit van commerciële alarmcentrales niet wettelijk gewaarborgd.

Betrouwbaarheid, Transparantie en Duidelijkheid
Degelijk functioneren is essentieel om oproepnetwerken te laten werken. Juist in het veiligheids- en gezondheidsdomein moet men – burgers én professionals – ervan uit kunnen gaan ‘dat het werkt’. Wanneer functioneren niet buiten twijfel staat, is het lanceren van nieuwe initiatieven onverstandig en contraproductief. Zeker als beloftes worden gedaan waarvan onzeker is of ze waargemaakt kunnen worden.

Transparantie en Duidelijkheid zijn van eminent belang voor de effectiviteit van burgerhulp. Enerzijds om het geschonken vertrouwen van burgers in een oproepsysteem te behouden; anderzijds om kwaliteit te waarborgen. Een helder onderscheid tussen ideële motieven en commerciële motieven is daarvoor een voorwaarde. Ook openheid over het gebruik van kwaliteitsprotocollen waar EHBO-, Noodhulp- en Reanimatienetwerken mee werken is noodzakelijk. Gebrek aan transparantie is funest voor het vertrouwen van vrijwilligers, terwijl juist dat vertrouwen juist essentieel is voor functionerende oproepnetwerken.